Advocaat verkeersrecht in Gent

Wanneer u betrokken bent bij een (zwaar) verkeersongeval als slachtoffer of als dader, al dan niet moedwillig, doet u er goed aan u snel te laten bijstaan door een advocaat verkeersrecht in Gent. Ook verkeersovertredingen zonder directe andere betrokkenen kunnen zware gevolgen hebben (bijvoorbeeld snelheidsovertredingen).

De politie zal voor elke verkeersovertreding die u begaat, een PV (proces verbaal) opmaken. Het parket gaat dan, afhankelijk van het type overtreding, over tot een voorstel van minnelijke schikking of een dagvaarding. In dit laatste geval, ontvangt u een uitnodiging om te verschijnen voor de rechter. U doet er goed aan om u te laten vertegenwoordigen door een advocaat verkeersrecht in Gent.

Overzicht advocaten verkeersrecht in Gent >>

In welke situaties hebt u een advocaat verkeersrecht nodig?

 

 • Vervolging voor het plegen van een vluchtmisdrijf
 • Geflitst wegens overdreven snelheid
 • U werd weggetakeld worden na fout parkeren
 • Smaad aan de politie
 • Rijden met een niet-gekeurd voertuig
 • Rijden met een afgekeurd voertuig
 • Rijden onder invloed
 • Rijden zonder rijbewijs
 • Rijden met een niet-verzekerd voertuig
 • Joyriding (het rijden in andermans motorvoertuig, zonder dat de eigenaar hiervoor toestemming heeft gegeven. In de meeste gevallen heeft de bestuurder geen rijbewijs)
 • Gevaarlijk rijgedrag
 • Overtreding rij- en rusttijden (voor vrachtwagens en bussen)
 • Ongeval veroorzaakt

Pro deo-advocaat verkeersrecht in Gent

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, hebt u recht op een pro deo-advocaat verkeersrecht in Gent. Voornamelijk personen met een laag inkomen en personen in een precaire situatie komen in aanmerking voor een pro deo advocaat in Gent.

Bekijk hier aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een pro deo advocaat verkeersrecht in Gent.