Advocaat strafrecht in Gent

Als u op zoek bent naar een advocaat strafrecht in Gent, dan bent u waarschijnlijk in aanraking gekomen met justitie of wordt u verdacht van een misdrijf. Hebt u misschien een dagvaarding ontvangen of wilt u zich burgerlijke partij stellen in een zaak? In elke situatie hebt u recht op de beste verdediging. Via deze pagina proberen wij u in contact te brengen met een advocaat strafrecht in Gent.

Overzicht advocaten strafrecht in Gent >>

In welke situaties hebt u een advocaat strafrecht nodig?

Verkeersmisdrijven

Hebt u een verkeersovertreding begaan en werd uw rijbewijs ingetrokken door de politie? Heeft u gereden onder invloed en moet u hierdoor verschijnen voor de politierechtbank? In deze gevallen kunt u een advocaat strafrecht onder de arm nemen.

Drugs

Wanneer u een gerechtsbrief hebt ontvangen omdat u drugs heb gesmokkeld, geproduceerd of verhandeld, dan hebt u een strafrecht advocaat nodig die uw belangen kan behartigen.

Geweldmisdrijven

Geweldmisdrijven is een zeer ruim begrip. U kan in zowel de rol van slachtoffer als dader een advocaat nodig hebben. Vaak gaan deze zaken over mishandeling, maar ook het dreigen met geweld vallen onder de categorie geweldmisdrijven.

Diefstal

Er zijn vele soorten diefstal: winkeldiefstal, gewapende overvallen en inbraak.

Fraude

Onder fraude verstaan we onder andere: zwartwerk, financiële fraude, schriftvervalsing, intellectuele eigendomsfraude en belastingfraude.

Andere topics

Verboden wapenbezit, economische misdrijven, milieumisdrijven,…

Pro deo-advocaat strafrecht in Gent

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, hebt u recht op een pro deo-advocaat strafrecht in Gent. Voornamelijk personen met een laag inkomen en personen in een precaire situatie komen in aanmerking voor een pro deo advocaat in Gent.

Bekijk hier aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een pro deo advocaat strafrecht in Gent.