Advocaat fiscaal recht in Gent

Helaas zijn fiscale betwistingen soms onvermijdelijk. Wanneer u zich in een lastig fiscaal parket bevindt, kunt u maar best een advocaat fiscaal recht onder de arm nemen.

Overzicht advocaten fiscaal recht in Gent >>

In welke situaties hebt u een advocaat fiscaal recht nodig?

Het fiscaal recht is een zeer complexe materie. In volgende gevallen kunt u best een advocaat fiscaal recht onder de arm nemen. We maken het onderscheid tussen nationale fiscale aangelegenheden en internationale fiscale planning.

 • Nationale fiscale aangelegenheden
  • Persoonlijke inkomstenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Planning van vastgoedbeheer
  • Aandelenoptie- en pensioenplannen
  • BTW
  • Het aanvragen van uitspraken
 • Internationale fiscale planning
  • Overnamestructuren
  • Herstructureringen
  • Het opzetten van fiscaal efficiënte groepsstructuren
  • Fiscaal efficiënte beloningsplannen
  • Het verzorgen van contacten met de belastingdiensten

Pro deo-advocaat fiscaal recht in Gent

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, hebt u recht op een pro deo-advocaat fiscaal recht in Gent. Voornamelijk personen met een laag inkomen en personen in een precaire situatie komen in aanmerking voor een pro deo advocaat in Gent.

Bekijk hier aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een pro deo advocaat fiscaal recht in Gent.