Advocaat familierecht in Gent

Het familierecht omvat zowat alle regelingen en geschillen die betrekking hebben om de familiale levenssfeer. In de familierechtbank zetelen gespecialiseerde rechters die zich dagelijks buigen over uiteenlopende familiale kwesties. Als u naar de familierechtbank moet, dan gaat u best op zoek naar een gespecialiseerd advocaat familierecht in Gent.

Overzicht advocaten familierecht in Gent >>

In welke situaties hebt u een advocaat familierecht nodig?

Echtscheidingen

Indien u wenst te scheiden van uw partner, kunt u een advocaat familierecht onder de arm nemen. Binnen de echtscheidingen kunnen er verschillende procedures opgestart worden. Lees hier meer over echtscheidingen.

Onderhoudsverplichting

Onderhoudsverplichting is een zeer ruim begrip. Dit kan gaan over onderhoudsverplichting van ouders t.o.v. hun kinderen, tussen (ex)gehuwden/(ex)wettelijk samenwonenden, kinderen t.o.v. hun (schoon)ouders,… Problemen met het betalen van alimentatie vallen ook onder dit begrip.

Huwelijk of samenwonen

Hieronder verstaan we o.a. nietigverklaring van het huwelijk of nietigverklaring wegens schijnhuwelijk, vorderingen tot nietigverklaring wettelijke samenwoning en nietigverklaring wegens schijnwettelijke samenwoning. Ook voor de vorderingen tot tijdelijk huisverbod in het geval van huiselijk geweld kan een advocaat familierecht van pas komen.

Kinderen

Regelingen rond het verblijf van kinderen tijdens de schoolperiode en in de vakanties, ontvoogding van minderjarigen en het recht om gehoord (hoorrecht) te worden als minderjarige zijn één van de zovele topics waarvoor u kunt beroep doen op een advocaat familierecht.

Adoptie

Binnenlandse en buitenlandse adoptie: verzoek tot adoptie, beoordeling adoptiegeschiktheid, herziening van de adoptie,…

Andere topics

Huwelijksvermogen, vereffeningen en verdelingen, nalatenschappen, procedures i.v.m. akten van de burgerlijke stand, …

Pro deo-advocaat familierecht in Gent

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, hebt u recht op een pro deo-advocaat familierecht in Gent. Voornamelijk personen met een laag inkomen en personen in een precaire situatie komen in aanmerking voor een pro deo advocaat in Gent.

Bekijk hier aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een pro deo advocaat familierecht in Gent.