Advocaat echtscheiding in Gent

Echtscheidingen zijn de dag van vandaag schering en inslag. Wanneer de beslissing om te gaan scheiden eenmaal genomen is, moeten er veel zaken in orde gebracht worden. Enerzijds is er de echtscheiding zelf die geregeld moet worden, anderzijds zijn er veel praktische zaken waar u rekening mee dient te houden. Hiervoor kunt u beroep doen op een advocaat echtscheidingen in Gent.

Overzicht advocaten echtscheidingen in Gent >>

In welke situaties hebt u een advocaat echtscheidingen nodig?

 

  • Opstart procedure scheiding van tafel en bed
  • Opstart procedure Echtscheiding op grond van Onherstelbare Ontwrichting (EOO)
  • Opstart procedure Echtscheiding met Onderlinge Toestemming (EOT)
  • Aanstelling gerechtsdeurwaarder vaststelling overspel
  • Vereffening en verdeling
  • Omzetting echtscheiding in scheiding tafel en bed
  • Omzetting scheiding tafel en bed in echtscheiding

Pro deo-advocaat echtscheidingen in Gent

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, hebt u recht op een pro deo-advocaat echtscheidingen in Gent. Voornamelijk personen met een laag inkomen en personen in een precaire situatie komen in aanmerking voor een pro deo advocaat in Gent.

Bekijk hier aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een pro deo advocaat echtscheidingen in Gent.