Advocaat bouwrecht in Gent

Het bouwrecht omvat de rechtsregels om de bouwprocessen en heel wat aspecten die hiermee verwant zijn te regelen en te waarborgen. Een advocaat bouwrecht in gent kan zijn advies en bijstand verlenen aan bouwheren, aannemers, architecten, promotoren, fabrikanten, verkopers van bouwmaterialen, meetkundige schatters, ingenieurs-raadgevers, studiebureaus, vastgoedmakelaars, controle-organismen, verzekeraars en natuurlijk ook overheden.

Aangezien de Belg een baksteen in de maag heeft, zijn problemen met aannemer of bouwheer soms niet te vermijden. Vaak kan er reeds een oplossing gevonden worden door te bemiddelen of te onderhandelen. Indien noodzakelijk kan een advocaat bouwrecht de gerechtelijke procedure opstarten.

Overzicht advocaten bouwrecht in Gent >>

In welke situaties hebt u een advocaat bouwrecht nodig?

Wanneer volgende situaties zich voordoen, kunt u zich beroepen op een advocaat die gespecialiseerd is in het bouwrecht:

  • opmaken aannemingsovereenkomst en bouwcontract
  • gebrekkige aannemingsprestatie: vertraging bij uitvoering werken, vochtproblemen, problemen daken, scheve muren, zichtbare gebreken, verborgen gebreken …
  • aansprakelijkheid architect door onvoldoende toezicht
  • schade begroten
  • wanbetaling facturen
  • bemiddelen bij bouwproblemen en zoeken naar een oplossing
  • dagvaarding voor de rechtbank
  • plaatsopneming gebreken met technische bijstand
  • aanstelling gerechtelijk deskundige
  • minnelijke regeling na plaatsopneming

Pro deo-advocaat bouwrecht in Gent

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, hebt u recht op een pro deo-advocaat bouwrecht in Gent. Voornamelijk personen met een laag inkomen en personen in een precaire situatie komen in aanmerking voor een pro deo advocaat in Gent.

Bekijk hier aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een pro deo advocaat bouwrecht in Gent.