Pro deo advocaat in Gent

Indien u niet over voldoende middelen beschikt om een advocaat te betalen, dan hebt u recht op tweedelijnsbijstand of een pro deo advocaat in Gent. Een pro deo advocaat is geheel of gedeeltelijk gratis, afhankelijk van uw inkomen.

Personen die in aanmerking komen voor de gehele of gedeeltelijke kosteloze tweedelijnsbijstand, moeten een forfaitaire vergoeding betalen van 20 euro per aanstelling en 30 euro per aanleg voor elke gerechtelijke procedure. Sommige categorieën zijn vrijgesteld van deze forfaitaire vergoeding.

Hoe vind je een pro deo advocaat in Gent?

Een pro deo advocaat in Gent kan je aanvragen bij het Bureau voor Juridische Bijstand. Het Bureau situeert zich in de Opgeëistenlaan 401/P.

De juridische tweedelijnsbijstand kan worden aangevraagd ongeacht de aard van de procedure (burgerlijk, administratief of strafrechtelijk). Het bureau voor juridische bijstand komt steeds tussen voor de toekenning, de beëindiging, ontheffingen,… inzake juridische tweedelijnsbijstand.

Inkomensgrenzen voor pro deo advocaat in Gent

Dit zijn de inkomensgrenzen (geldig vanaf 1 september 2016) die recht geven op advies van een pro deo advocaat.
Alleenstaand
Volledige kosteloosheid max. € 978,00 netto/maand
Gedeeltelijke kosteloosheid tussen € 978,00 en € 1.255,00 netto/maand
Gehuwd, samenwonend of alleenstaand met persoon ten laste
Volledige
kosteloosheid
max. € 1.255,00 netto/maand (=gezinsinkomen)
Voorbeeld 1 persoon € 1.428,48
2 personen € 1.601,96
3 personen € 1.775,44
Gedeeltelijke kosteloosheid tussen € 1.255,00 en € 1.531,00 netto/maand (=gezinsinkomen)
Voorbeeld 1 persoon € 1.704,48
2 personen € 1.877,96
3 personen € 2.051,44
(+ € 173,48 pp ten laste)