Afgelopen week heeft de Kamer een wetsvoorstel goedgekeurd dat kraken strafbaar moet maken. Met hun tekst willen de meerderheidspartijen dat de politie sneller kan optreden tegen krakers van een bewoond huis. Inzake onbewoonde panden zal kraken een klachtmisdrijf worden. De meerderheidspartijen en Vlaams Belang stemden voor, sp.a en Ecolo-Groen onthielden zich, terwijl PS, cdH, DéFI en PVDA tegen stemden.

“Eindelijk!” zegt de Gentenaar in koor

Na enkele opvallende kraakgevallen in Gent, kwam het voorstel in een stroomversnelling terecht. Onder meer een koppel dat een tijdje in het buitenland verbleef, moest lijdzaam toezien hoe hun woonst was ingenomen door krakers. De politie kon onmogelijk optreden omdat het wettelijk kader daarvoor ontbrak, tot ontsteltenis van vele Gentenaars.

Onmiddellijk optreden tegen kraken

De nieuwe wettekst maakt een duidelijk onderscheid tussen het kraken van bewoonde en niet-bewoonde panden. Het kraken van een woning die zichtbaar bewoond is, wordt vanaf nu strafbaar en de politie zal dan ook onmiddellijk kunnen optreden. Ook de burgerlijke procedure wordt versterkt, waarbij de rol van de vrederechter groter wordt en waarbij die procedure ook sneller kan worden afgewerkt.

Ook tegen het kraken in Gent van onbewoonde panden kunnen er stappen ondernomen worden. De rechtmatige eigenaar kan hiervoor een klacht indienen. Bij  dergelijke klacht door een benadeelde zal de procureur een procedure kunnen starten om de krakers uit het pand te laten verwijderen. Voordien kon de eigenaar enkel via een procedure voor de vrederechter de uitzetting van de krakers bekomen, maar dat kon zeer lang aanslepen.

Burgemeester Termont nog niet tevreden

Gents burgemeester Termont vindt het wetsvoorstel niet streng genoeg.  Hij vreest dat krakers na een uithuiszetting meteen een ander huis zullen kraken in Gent. Termont wil een wachttermijn bij de procureur van 12 of 24 uur,  zodat er sneller kan worden opgetreden. En hij vraagt ook om de burgemeesters ruimere bevoegdheden te geven.

Bron: Belga